RAR2
foto: Jan Gruiters

Bezoek aan Regionaal Archief

Op 24 september 2021 bezochten deelnemers van het project Mens en Omgeving 2021 het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) te Tiel.

Ons project heeft de ondertitel: we maken een archief voor mensen die nog niet geboren zijn. Het RAR werkt mee aan ons documentaire fotografieproject door deze excursie te faciliteren, met ons mee te denken en wellicht in maart 2022 onze expositie in het RAR-gebouw te tonen.

We werden met negen personen (acht CFC-leden plus mentor Harry Sikkenk) ontvangen door Nico Hoevenaars en Sil van Doornmalen.

RAR arno
Sil van Doornmalen bij zijn inleiding in de hal van het RAR (potentiële expositieruimte!). foto: Arno Elshout

Archiveren gaat per kilometer...

Nico Hoevenaars vertelde over het Archief, de gemeenten waarvoor het archief werkt, de organisatie en de collectie. De omvang van het beheerde materiaal is imposant: 15 km archief, met nog 5 km beschikbare ruimte. Het RAR bezit ongeveer 15000 publicaties. Er is een studiezaal waar mensen documenten komen inzien. Het RAR bewaart en beheert documenten (zorgt dat het bewaarde in goede conditie blijft) en stelt ze beschikbaar voor bestudering.

Nico beschreef kort de geschiedenis van onze stad, de archieven van gemeenten, die op grond van de Archiefwet zijn ondergebracht bij het RAR, kerkelijke archieven en archieven van verenigingen en stichtingen. Het RAR is ook geïnteresseerd in sociaal-maatschappelijke onderwerpen, zolang die maar geordend worden aangeleverd en als het kan een compleet beeld bieden.

Dat is de omgeving waaraan we later onze resultaten van Mens en Omgeving zouden willen toevertrouwen.

Fotografische procedés

Sil van Doornmalen heeft een bijzondere belangstelling voor vroege fotografische procedés.

Over het 'archiefwaardig' zijn van fotowerk (zoals het onze) zegt Sil, dat naast de fotografische kwaliteit ook de inhoudelijke interesse een rol speelt: waar kijken we naar, wat zien we: wie wat waar wanneer en waarom rekent hij tot de noodzakelijke metadata van een beeld. Hoe meer we weten hoe interessanter een foto kan zijn. Bij veel materiaal dat zich nu in het archief bevindt is de bijkomende informatie maar matig verzorgd. Hij adviseert te investeren in metadata! Het RAR verzamelt originele afdrukken, maar ook digitale bestanden. Onze taak is het het maken van een goed werkbaar digitaal bestand, liefst ongecomprimeerd (TIFF of jpeg 100% of jpeg2000).

Archiefruimte

We dalen af naar het depot en bekijken de kilometers archiefruimte. We huiveren in de gekoelde ruimte waar foto- en filmmateriaal wordt bewaard en bewonderen een originele Nadar en voorbeelden van verschillende fotoprocedés. Sil heeft een mini-expositie voor ons klaargezet met voorbeelden van die procedés, zoals cartes de visite, prentbriefkaarten en boeken over fotografie. Hij toont een prachtig album dat de burgemeester van de gemeente IJzendoorn cadeau kreeg bij zijn 25-jarig ambtsjubileum. Iedere inwoner werd gefotografeerd voor zijn woning, iedere vereniging, ieder bestuur - een uniek document.

RAR boek
Eén van de oudste foto's in het RAR
Links: Sil toont het gedenkboek voor 'Den Wedelachtbaren Heer' burgemeester W. de Haas van de gemeente IJzendoorn, 1914. Rechts: eén van de oudste foto's in het RAR. foto's: Kees Molders
RAR7
foto: Kees Molders

Geslaagd

We blikken terug op een zeer geslaagde excursie. Onze gastheren spreken met liefde over hun vak en het hun toevertrouwde materiaal. We weten nu beter wat het RAR doet en waar het voor staat; waar onze producten hopelijk later terecht komen. Het belang van goede documentatie bij onze fotografie is onderstreept; voor zover we later onze foto's digitaal aanleveren geldt: fotografische kwaliteit, inhoudelijke interesse; een goed werkbaar digitaal bestand, liefst ongecomprimeerd (TIFF of jpeg 100% of jpeg2000).

Tot slot koffie in de hal van het RAR. V.l.n.r.: Jan Gruiters, Harry Sikkenk, Nico Hoevenaars, Arno Elshout, Sil van Doornmalen, Marcel Mickers en Huub van Beurden. Verder waren aanwezig: Gerdine Kooiman, Joyce Elshout en Kees Molders, met Hans Saan als gast.

Dank aan Nico en Sil!

Kees Molders