Image placeholder
foto: Martin Smit

Impressie bijeenkomst 18-2

De derde ledenbijeenkomst alweer in 2023. Het is vandaag gezellig druk: er zijn 38 leden aanwezig. Luc Schaap opent de bijeenkomst met enkele mededelingen.

Peiling aanvangstijd

Er is een digitale peiling onder de leden geweest naar aanleiding van de vraag van Marry Kiks of de bijeenkomsten eerder kunnen beginnen. Er hebben 49 leden gestemd. Een ruime meerderheid van 26 leden steunt het aanhouden van de huidige aanvangstijd. 14 leden hebben een voorkeur voor 9:30 uur en 9 leden hebben geen voorkeur aangegeven. De aanvangstijd blijft daarmee 10:00 uur.

Expositie Alex Webb

Namens de activiteitencommissie vertelt Joyce Elshout dat we op zaterdag 1 april a.s. de tentoonstelling van Magnum-fotograaf Alex Webb (San Francisco, 1952) in Museum Helmond zullen bezoeken. Alex Webb is wereldberoemd vanwege zijn straatfotografie. Zijn foto’s zijn levendig, dynamisch waarbij Alex Webb steeds op zoek is naar dat kortstondige moment waarin alles klopt. Opgeven voor dit uitje kan binnenkort, er volgt nader bericht in de e-mail. Kees Molders zal in de ledenbijeenkomst van 11 maart meer vertellen over het werk van Webb, mede in het kader van het vervolg op de workshop Kijken en Zien uit 2022.

Verzoeken

Er zijn twee verzoeken binnengekomen. Ellie Tap, verbonden aan het Museum Elizabeth Weeshuis, zoekt een fotograaf voor de opening van het kunstwerk Goudklank in het Vierheemskinderstraatje (op 11 maart van 11:00-12:00 uur).

Het Zorgcentrum Beatrix zoekt een vrijwilliger die een cliënt - in zijn leven actief geweest als fotograaf - wil begeleiden bij het selecteren van en praten over zijn foto’s. Mocht je interesse hebben, meld je even bij één van de bestuursleden.

Maak kennis met - nieuwe interviews op de website

Op onze website van Lek en Licht kan je nieuwe interviews met (nieuwe) leden lezen. Er zijn inmiddels al 20 leden geïnterviewd. Alle interviews vind je op de digitale leestafel, je kan de interviews ook via het menu op de leestafel selecteren. Op de website staat ook een ledenoverzicht achter het wachtwoord. Wist je dat je bij het ledenoverzicht filters kan toepassen? Zo kan je makkelijk de samenstelling van commissies en themagroepen achterhalen.

Starter

Luc Schaap laat foto’s zien van Rolf van Rooij. Hij fotografeert grafische straatbeelden waarbij de aanwezigheid van de mens, het abstracte beeld een humaan en gracieus karakter geeft. Rolf van Rooij woont en werkt in Rome. Dit is te zien aan het licht in zijn fotowerk. Luc kwam het werk van deze fotograaf tegen op de tentoonstelling van HAUTE photographie  in Rotterdam.

Wedstrijden

Cristhel Ros wijst namens de wedstrijdcommissie op de wedstrijd ‘5 met Samenhang’. De afdeling Utrecht-’t Goo organiseert deze jaarlijkse wedstrijd. Leden kunnen tussen 6-12 maart hun serie digitaal inzenden. De uitslag volgt op 12 april. Cristhel moedigt de leden aan om deel te nemen.

Themagroep Architectuur

Silvia de Wit stelt de themagroep Architectuur voor. De groep fotografeert, ondermeer tijdens uitstapjes naar Utrecht, en bespreekt samen foto’s. De groep worstelde aanvankelijk met de vraag wat architectuurfotografie onderscheidt van straatfotografie. De gevonden leidraad is eenvoudig. Architectuurfotografie richt zich op het gebouw of een gedeelte/element van het gebouw. Is de omgeving ook op de foto zichtbaar dan is er sprake van straatfotografie. Silvia presenteert enkele foto’s die de leden van deze themagroep maakten rond het station Vaartse Rijn/Centraal Station en in het voormalige postkantoor aan de Neude in Utrecht.

‘Eeuwig bezig’

Arno Elshout
Wim van Rij. foto: Arno Elshout

Arno Elshout presenteert een fotografisch essay dat hij maakte van het leven nu van Wim van Rij, een man die eeuwig bezig is. Arno maakte dit documentaire fotoproject in het kader van een mentoraat onder begeleiding van Peter van Tuijl. Op de foto’s zien we Wim van Rij in zijn dagelijks leven: in zijn overvolle huis, in het Beatrix Verpleeghuis na een onfortuinlijke val, tijdens zijn revalidatie, etc. We zien Wim zagen, schrijven, schilderen. Wat een fascinerende man.

Arno kwam Wim al tegen in het project ”Mens en omgeving anno 2021”. Door de vele foto’s krijgen we een intiem beeld van het veelzijdige leven van Wim, met zijn uitzonderlijke dagindeling, zijn vele bezigheden (carrousels bouwen), zijn verzamelingen en zijn gedichten. Inmiddels hebben Wim en Arno een hechte band gekregen. Dat is ook zichtbaar in de foto’s. Arno is als fotograaf deel geworden van het leven van Wim, hij ondersteunt de nog altijd zelfstandige Wim (1933) bij tijd en wijle. Een uniek fotoproject dat resulteerde in een fotoboek “Eeuwig Bezig”.

Foto’s en portfolio’s bespreken

Na de pauze starten we in groepjes met fotobespreken. Er zijn weer verschillende fotografen die series of afzonderlijke foto’s ter bespreking hebben ingezonden. Na een uur zijn alle ingezonden foto’s besproken, plenair bekeken en is de feedback gedeeld.

Ook is er tegenwoordig een mogelijkheid om je fotoserie in voorbereiding, je boek in de maak of je portfolio één-op-één te bespreken. Vandaag doen we dat voor de eerste keer. De drie leden die hun fotowerk hebben voorgelegd zijn hierover erg enthousiast.

Starter portfolio

Olaf Rutgers 005 OR Driehoeken 4962
foto: Olaf Rutgers

Ter afsluiting bespreekt Luc Schaap een foto die hij koos uit de portfolio’s van leden op de website. Hij heeft gezocht naar een foto in de trant van Rolf van Rooij. Hij heeft er één gevonden: Olaf Rutgers heeft een vergelijkbare foto gemaakt, ergens aan de kust. Helaas weet Olaf niet meer waar deze foto gemaakt is. Hij komt er nog op terug! Op de foto ontbreekt wel een mens, of zien we aan de horizon toch nog iets gloren?

Rond 13:00 uur sluit Luc deze bijeenkomst.

Volgende bijeenkomst: zaterdag 11 maart 2023: 10:00 uur.