KRONKELING: een foto liegt de waarheid

Dat is de naam waaronder Elvira Smit haar website en 'nuchter fotografieblog' verzorgt. Die naam Kronkeling is een homage aan journalist en schrijver Simon Carmiggelt die in korte karakterschetsjes, kronkels, het gewone leven uit de doeken deed. Carmiggelt deed met taal wat Elvira met de fotografie wil doen. Confucius parafraserend kun je stellen dat een gewoon mens (fotograaf) naar bijzondere dingen kijkt, maar dat een wijs mens zich verwondert over alledaagse zaken.

Je kunt weliswaar cursussen volgen in fototechniek maar je leert daar niet Kijken. De site is Elvira's eigen leerschool in het streven naar beter kijken, beter zien.

Elvira Smit laat zien dat fotografen ook in analoge tijden moesten zoeken naar de juiste plaat

Elvira nodigt ons uit om van haar inleiding tweerichtingverkeer te maken, ze wordt dan ook meermalen onderbroken met vragen en aanvullingen.  Ze doet verslag van meerdere fotoprojecten (die je kunt bekijken op haar site). Haar projecten moeten bovenal haalbaar en afgebakend zijn. Ze adviseert van fotograferen een routine te maken en je te richten op het proces en niet meteen op het resultaat. Ze fotografeert daarom in haar eigen woonomgeving, die altijd bij de hand is, en stelt zich ten doel iedere week een foto te produceren en toe te voegen aan haar project.

Aanvankelijk kost het moeite tenminste één maal per week van huis te gaan met de camera op zak. Naarmate de routine er in komt worden de fotowandelingen een verslaving. Na verloop van tijd heb je alles in je buurt wel gezien, wat dwingt tot beter kijken, herontdekken van de gewone omgeving en oog krijgen voor alledaagse gebeurtenissen. Straatfotografie komt je niet aanwaaien: je moet vooral veel produceren om er van te leren. Do a lot of work, citeert ze Ira Glass: maak veel kilometers, veel uren, veel foto's en selecteer streng.

Ze geeft een belangrijk advies: wacht lang met het beoordelen van je foto's. Ze moeten niet te vers zijn, foto's moeten rijpen, gooi ze niet te snel weg.  (Her)bekijk je oogst en je aanvankelijke selectie na twee maanden en je komt hoogstwaarschijnlijk tot meer afgewogen resultaten.

Elvira Smit levert door haar eigen zoektocht naar 'beter kijken' goed toepasbare adviezen en inzichten voor je eigen fotowerk. Kijk op haar blog en lees de kronkeltips over fotografie, fotografen, haar projecten en opiniestukken.

Wie er niet was, heeft een uitstekende voordracht gemist... Elvira's sheets komen beschikbaar maar zullen niet op de CFC-website worden geplaatst.

180922 c 093 gelderlanderGelderlander

O ja, kijk ook eens in De Gelderlander. Twee keer in de week verzorgt Tom Meerman op pagina 2 een rubriek Zo Gezien waarin hij een eerder geplaatste nieuwsfoto van fotografisch commentaar voorziet. Te vinden in de bieb, maar ook online.

 

Rondvraag

De punten uit de rondvraag:

  • De volgende bijeenkomst is de opening van onze expositie op 13 oktober 2018. Als je aanwezig wilt zijn: aanmelden via de toegezonden link is verplicht, uiterlijk 30 september. Er is op 13 oktober géén gewone bijeenkomst. De expositie is voor het publiek geopend vanaf 14 oktober.
  • De daaropvolgene bijeenkomst is op 3 november, dan is er een kleine Algemene Ledenvergadering met bestuursverkiezing, plus de selectie voor onze inzending naar de afdelings-wedstrijd De Beste Club. Details voor het inzenden van fotowerk volgen per mail.
  • Op 24 november wil de Activiteitencommissie een presentatie laten zien van foto's die tijdens de uitstap naar de Blauwe Kamer zijn gemaakt. Per mail volgt een instructie voor het inzenden van je werk.
  • Het bestuur wil graag 15-minutenpresentaties inpassen in het jaarprogramma voor 2019. Als je je werk wilt laten zien: meld het bij één van de bestuursleden.

Vriendelijke groet van de voorzitter,
KeesM