Foto: Kees Molders

OMD 2018 en CFC

Zaterdagochtend hebben we de expositie geopend met een toespraakje, koffie met cake, bloemen voor de kosteres en een rondgang langs onze opnamen van wereld-erfgoed in ons werelddeel.

Foto: Kees Molders

De bezoekersaantallen waren niet erg groot; telkens als er een concert in de kerk afgelopen was stroomden er tusen tien en dertig mensen langs.

Bij de rondleiding, 's morgens, werden twee zaken genoemd die ik hierbij nog even onder de aandacht breng:

  1. de luchtfoto's van Culemborg uit de jaren '20 en '30 van de vorige eeuw van het ministerie van Defensie. Bekijk ze op de website, door dubbelklikken vergroot je de opnamen. Klik ook op de knop die het hele beeldscherm in gebruik neemt. Bij het online-bekijken zie je een watermerk van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie in beeld. Als je onder de foto op de knop download klikt, krijg je een 'schone' foto.
  2. de expositie Herkenbare Historie in het oude stadhuis (raadszaal), die is samengesteld door Arnold Verschoor. Arnold heeft vele jaren gewerkt voor de Culemborgse Courant, toen dat nog een echt lokaal product was. Vooral voor Kuilenburgers met nostalgische gevoelens erg interessant. Een feest van herkenningen. Nog tot en met 16 september, zie voor tijden de poster hieronder. Dit is een leuke tentoonstelling: zeer aanbevolen!
Foto: Culemborgse Courant
Foto: Culemborgse Courant

Vriendelijke groet
Kees Molders