Verslag bijeenkomst 23 november 2019

Kleine algemene ledenvergadering

De bijeenkomst van 23 november 2019 begon met de kleine najaars-ALV, ter vaststelling van de contributie voor 2020. De traditionele discussie over de hoogte in relatie tot de activiteiten vond plaats. We hebben behoefte aan ideeën voor activiteiten, waarvan de uitgaven een afgeleide zijn… De ALV stelde de contributie vast op €65,=. Verder deed de voorzitter mededeling van de gewijzigde Privacyverklaring: de verwerking van persoonsgegevens gebeurt niet meer op basis van toestemming, maar (voor een vereniging logischer) op basis van gerechtvaardigd belang. De tekst is leesbaarder gemaakt en meer gericht op de leden, maar verder inhoudelijk ongewijzigd. De verklaring komt op de website.

114 website live foto Arno
Foto: Arno Elshout

Nieuwe website in de lucht

Na sluiting van de ALV werd de nieuwe website gepresenteerd door Marcel Mickers, met dank aan Jack Brouwers voor het vele werk dat ook hij er in heeft gestoken. Alle leden krijgen inloggegevens.

 

Rondvraag

In de Rondvraag wees Huub van Beurden op het blad Spoor van de NS, met aanbod voor rondleidingen op de expositie van Stephan Vanfleteren in Antwerpen.

Zelfportretopdracht

Tom Meerman presenteerde de resultaten van zijn Zelfportretopdracht. Verrassend goede deelname, met soms brave portretten, vele uitingen van zelfspot, maar ook betekenisvolle en ontroerende verhalen die verpakt gingen in gelaagde opnamen.

Volgende opdracht: Feest! Zet je naam in de bestandsnaam van je foto!

15-minutenpresentatie

114 titel RUIGTE
Illustratie: Kees Molders

De voorzitter hield een 15-minutenpresentatie over een samenwerkingsproject ‘Ruigte’. Binnen de grenzen van je eigen gemeente kun je groene plekken fotograferen alsof het grote bosgebieden zijn. De makers zochten periodieke begeleiding door één van de fotografen van het Fotografencafé Woerden. Het project werd afgerond met een boek. Voor enkele foto's zie persoonlijk portfolio.

114 fotobespreken MarcelB foto Arno
Foto: Arno Elshout

Fotobespreken

De fotobespreking wordt steeds belangrijker. Marcel Borgstijn leidde de discussie. Foto’s inleveren kan via deze site. ‘Veelplegers’ schuiven steeds verder door naar volgende besprekingen; nieuwe inzenders hebben voorrang. Zend je foto’s in, ook als je vindt dat je een beginner bent; misschien is juist dan de bespreking door je clubgenoten waardevol.

Het bestuur buigt zich over het diverser maken van de bespreekmethoden. De december-bijeenkomst wordt geheel voor fotobespreken ingeruimd.

 

Volgende bijeenkomst: zaterdag 14 december 2019, bovenzaal!

groet,
Kees Molders