Uitslag Beste club Regio Utrecht - 't Gooi 2019

De bespreking van de jaarlijkse wedstrijd van afdeling Utrecht – 't Gooi, waarrbij alle aangesloten fotoclubs kunnen meedingen naar de titel ‘Beste Fotoclub’, vond plaats op 10 december 2019 in Zeist. De 10 ingezonden foto’s van Lek en Licht zijn via stemming geselecteerd door de leden bij de bijeenkomst op 2 november.

De opkomst is opmerkelijk groot met zo’n 150 kijkers. Er doen in totaal 17 clubs mee en daarmee moeten er 170 foto’s besproken worden. De jury bestaat uit Rob ’s Gravendijk en Ton Dirven. Voor bespreking worden er twee opmerkingen gemaakt door de jury:

  1. het ingezonden werk is veelal te braaf fotowerk
  2. de selectie door een club moet serieus genomen worden en er moet niet ‘zomaar’ een aantal foto’s ingezonden worden.

De jury heeft de foto’s beoordeeld als geprint werk. De plenaire bespreking is met beamer waarop de foto’s worden geprojecteerd. Er wordt regelmatig gerefereerd naar het belang van goede prints. Zoals eigenlijk altijd begint de bespreking te uitgebreid voor de eerste 7 clubs, waarna de bespreking van de resterende clubs toch wat snel afgeraffeld moeten worden. Jammer genoeg valt onze club in de laatste groep en krijgt vrij weinig tijd voor bespreking.

In het algemeen is de jury vrij hard en niet altijd opbouwend. Opmerkingen als ‘leuke foto voor het familiealbum’, ‘wordt er in de club niet geslecteerd voor inzending?’, ‘goede foto maar geen topper’, ‘een zwart-wit foto, die hebben we al eens gezien’ komen langs. Het publiek mort nogal eens, iets wat de jury ook over zichzelf afroept omdat ze de dialoog willen aangaan met het publiek. Het publiek wijst de jury nogal eens op bepaalde beeldelementen die niet gezien worden door de jury. De bespreking van Lek en Licht is redelijk positief. Er is een aantal foto’s waar wat langer bij stil wordt gestaan.

Uitreiking De Beste Club Lia Smit 4
foto: Luc Schaap

Certificaat

Een foto van onze inzendingen krijgt extra veel aandacht: de foto van Lia Smit met de twee kinderen die met handen tegen het raam naar elkaar kijken. De jury waardeert deze foto vanwege een gemeende diepere laag waarbij het thema racisme gevoeld kan worden: de scheiding van zwart en blank gerepresenteerd door een glazen wand tussen beide kinderen. Lia heeft de beste score van alle 170 inzendingen en wordt met nog twee fotografen (alledrie vrouw) gelauwerd met een onderscheiding.

Resultaat

Onze club eindigt op een gedeelde 7e plaats, van het totaal aan 17 clubs. Het puntenverschil met clubs op plaats 4 en 5 is niet erg groot. Een plaats net buiten de top 5 is wat Lek en Licht vaker heeft bereikt in de regio. De uitslag van de wedstrijd is hier te zien. 

Een conclusie is dat we met een betere selectie gedurende het jaar een meer uigebalanceerde inzending kunnen maken en dan wellicht in 2020 doorstomen tot in de top 5.

Bart Tielens

Inzending

Op volgorde van presentatie aan de jury, hieronder de door ons ingezonden tien foto's.

Juryrapport

De jury heeft het volgende in het verslag gezet

De Beste Club 2019

Donderdag 28 november hebben wij hebben de foto’s voor "De Beste Club 2019” van de regio Utrecht- het Gooi mogen jureren. Dankzij de strakke organisatie konden wij ons perfect focussen op het beoordelen van het ingezonden werk. We hebben per club los van elkaar punten voor iedere foto toegekend. Daarna vergeleken we steeds of de toegekende punten per jurylid in lijn waren. Soms leidde dat vergelijken - na het aanhoren van elkaars argumenten - tot kleine aanpassingen in de waardering. In andere situaties bleven geconstateerde waarderingen intact.

Opvallend was vaak de homogeniteit van de ingezonden foto’s per club. Dit was zowel zichtbaar in onze waardering per foto als in het ingezonden werk zelf. Bij enkele clubs was ook de presentatie van de foto’s geüniformeerd. We waren geïntrigeerd hierdoor. Zegt het iets over de interne werking van clubs? Hoe clubleden naar elkaar toegroeien? Of is het alleen maar toeval? Buitengewoon interessant. Waarschijnlijk zijn de antwoorden niet te achterhalen… 

Verreweg de meeste ingestuurde foto’s waren qua techniek prima in orde. Bij enkele zagen we technische onvolkomenheden. Dan kon het gebeuren dat een interessante foto minder punten kreeg toebedeeld dan de foto verdiende op basis van inhoud.

Tenslotte viel ons op dat – hoewel we leven in een turbulente en dynamische omgeving – het merendeel van de fotografie die wij 28 november zagen niet een afspiegeling is van deze veranderingen in de wereld om ons heen. Waar de fotografie internationaal gezien een enorme ontwikkeling doormaakt, lijkt Nederland in een wat trager tempo te volgen. Internationaal zie je onderwerpen die qua thematiek en uitwerking ervan aansluiten bij de wereldwijde ontwikkelingen van nu. Een voorbeeld daarvan zie je in de uitslag van een recente Lensculture

Fotografie die moeilijk is te doorgronden; een benadering die bijzonder is. We kunnen ons moeilijk vergelijken met dergelijke internationale toppers. Het is wel interessant om de trends te volgen en er wellicht geïnspireerd door te raken.

December 2019,

Rob ’s-Gravendijk en Ton Dirven