Kennis

Uitslag van de Enquête kennisbehoefte

In februari is een enquête gehouden onder de leden van CFC om een goed beeld te krijgen van de behoefte aan kennis. Door 29 leden zijn concrete vragen beantwoord over diverse onderwerpen zoals Diepgang en inhoud, Techniek (software en hardware); toepassen van Foto-archiefbeheer en Foto-nabewerking en de programma’s die de leden gebruiken. Tevens is gevraagd naar de behoefte aan kennis van verschillende soorten fotografie. Meerdere leden hebben de vragen aangevuld met opmerkingen en ideeën.

De uitslag van de enquête zal door de Kenniscommissie gebruikt worden om een aantal keren per jaar een workshop, cursus of andere activiteit te organiseren om fotografische kennis en de vaardigheden uit te breiden. In verband met de planning is tevens in kaart gebracht welke avonden hiervoor geschikt zijn.

Hieronder volgt een korte samenvatting van de beantwoording van vragen betreffende uitbreiden van kennis en vaardigheden

Kennisbehoefte  Aantal leden interesse 
 Diepgang en inhoud 60%
Techniek (software) 48%
Techniek (hardware) 45%
Macro en close-upfotografie  40%
Nacht- en avondfotografie  39%
 Low light 75%
Architectuurfotografie 63%
Natuurfotografie 48%
Landschapsfotografie 71%
Straatfotografie 79%
Portretfotografie 62%