Image placeholder

Uitwijk naar KWC

Bijeenkomst

Op 29 augustus 2020 weken we uit naar het Koningin Wilhelmina College. De Ontmoeting, waar we oorspronkelijk naar toe zouden gaan, was bezet. Gelukkig konden we met hulp van Yvonne B. in het KWC terecht.

De penningmeester heeft een presentielijst bijgehouden om later eventueel bron- en contactonderzoek mogelijk te maken (je weet maar nooit), al hebben we ons gehouden aan de anderhalve meter: stoelen in slagorde en ook bij de koffie zoveel mogelijk blijven zitten.

Enkele aspirant-leden stelden zich voor... hartelijk welkom in de CFC: we zitten weer in de lift.

Jaarvergadering

In het najaar gaan we een jaarvergadering houden met de terugblik op 2019 (rekening en verantwoording, controlecommissie), de begroting en contributie voor 2020 en de verkiezing van twee nieuwe bestuursleden ter vervanging van de aftredende Milou Oomens en Kees Molders

Vraag & aanbod

Marcel Mickers kondigde aan dat op de website een nieuwe rubriek is gemaakt: vraag & aanbod. Geschikt voor fotografie-gerelateerde apparatuur, boeken en verzoeken. Niet voor bijvoorbeeld technische vragen, het is geen forum. De rubriek staat achter het wachtwoord, eerst inloggen dus). Heb je iets voor deze rubriek? Kijk dan naar de voorwaarden om dit aan te leveren.

Odense

Tom Meerman had de boekjes van de Odense-expositie bij zich. De tentoonstelling met foto's en teksten over (beginnende) dementie in de kapel van het Weeshuis is er nog maar kort: op 31 augustus wordt hij afgebroken. Er komen positieve reacties binnen op de expositie, maar ook op het idee dat de club 'maatschappelijk relevante' fotografie bedrijft: "dat zouden we vaker moeten doen". Samen met de toelichtingen worden onze foto's immers ook geschiedschrijving.

125 joyce luc arno
Joyce Elshout vertelt over de OMD - foto: Arno Elshout

OMD

Joyce vertelde over de avonturen van de Activiteitencommissie met het voorbereiden van de expositie voor de Open Monumentendag. Het slechte nieuws was, dat de Grote Barbarakerk door een ongeluk in de planning niet beschikbaar is. Het goede nieuws is echter, dat we (via goede contacten) terecht kunnen in het gebouw van de Nederlands Gereformeerde Kerk aan het Janskerkhof. Wie weet wat voor moois daar nog uit voortkomt...

De commissie buigt zich over aangepaste afdrukken, op forex. Er wordt een rooster opgesteld voor gastheer-vrouwschap op zaterdag 12 september. Nader bericht volgt.

Na sluiten van allerlei zonweringen lukte het prima met de beamer. We keken naar de inzendingen volgens de thema's Corona (veel pijlen, leegte en afstand) en Landschap in de Betuwe. Joyce vertelde dat de commissie verrast was door de kwaliteit van de inzendingen. Let op: het project Landschap en de Betuwe is nog niet afgelopen; tot en met 31 augustus kan er via de website worden ingezonden voor het project van de Kenniscommissie.

125 koffie kwc kees klein
Koffie op anderhalve meter - foto: Kees

Fotobespreken

Na de koffie gingen we verder met het bespreken van foto's; Luc benadrukte dat er nog ruimte is in het stuwmeer. Vooral leden die nog niet hebben ingezonden (en die dus ook hun foto's niet besproken kregen) worden uitgenodigd via de website in te sturen.

Fotoboeken maken

Het idee van Marcel Borgstijn om een keer aandacht te geven aan het ontwerpen en laten drukken van fotoboeken kreeg bijval; dat gaan we voorbereiden voor een volgende keer.

Hou de agenda in de gaten voor de data...!

groet,

de voorzitter,
Kees Molders