Kennis

Vergroot jouw kennis

Uit de vorige enquête is gebleken dat er onder de leden van Lek en Licht grote behoefte bestaat aan uitbreiding van de kennis op het gebied van fotografie en alles wat daarmee samenhangt.

Door middel van een enquête willen we in kaart brengen waar de focus de komende tijd op zou moeten liggen. Laat ons weten op welke vlakken je jouw kennis wilt vergroten. Soms zal dat worden georganiseerd als een lezing of een workshop van één avond, een andere keer als een cursus die meerdere avonden beslaat. Ook het niveau is zeer divers. Ben je beginner, of (ver)gevorderd? Er is altijd méér te leren en het aanbod zal hierop inspelen. Heb je de enquête nog niet ingevuld, doe dat dan snel nog hier.