Video op zaterdag (21 november)

Eerlijk is eerlijk: het begint te wennen. Ideaal wordt het nooit, maar we kunnen zo tenminste in clubverband weer wat doen. Ik heb het over de geslaagde video-bijeenkomst van zaterdag 21 november 2020.

Wedstrijden

Na de starter deed Bart mededelingen over de naar januari 2021 verdaagde Beste club-wedstrijd van de Afdeling en de nog wat wankel in de planning staande Bondsfotowedstrijd 2021. Een nieuwigheid die met corona én de logistiek te maken heeft, is dat alleen digitaal zal worden ingezonden. Detailinformatie over regels, selectiehulp, inzenden, jureren etc. komt in een afzonderlijk artikel op deze website, dat actueel zal worden gehouden.

Communicatie

Milou stopt met het bestuurswerk, in afwachting van haar geplande aftreden per 1 januari. Ze gaat alvast met zwangerschapsverlof. Dat houdt voor ons in dat mededelingen voor (of vragen over) de nieuwsbrieven niet meer aan haar moeten worden gericht. Gebruik wél het mailadres communicatie(at)lekenlicht.nl.

Landschapsfotografie in de Betuwe

Eelco vertelde namens de Kenniscommissie dat de tweede ronde Landschapsfotografie in de Betuwe is verlengd tot 31 december. Inzenders zullen van tenminste twee besprekers commentaren op hun werk ontvangen. Eelco gaf het advies te kijken bij de reeds ingezonden foto's op de leestafel en bij de inspiratiepagina.

Volgende bijeenkomst

De volgende (video)bijeenkomst is op 12 december, 10:00 uur. Dan staat onder meer de inspiratie-opdracht Papier van Tom op de agenda. Houd de Nieuwsbrieven en agenda op de site in de gaten.

Pauzefoto

128 Screenshot b
Nog één keer: etherdiscipline... die is hier in orde, met de microfoons uit... ;-)

ALV

Arno gaf een korte toelichting op de financiële positie van de vereniging, als aanvulling op de stukken die zijn toegezonden. Door het virus zijn we niet in staat geweest alle geplande activiteiten door te laten gaan. Momenteel hebben we 57 leden. Het bestuur verzocht de leden die dat nog niet gedaan hadden, met klem alsnog hun stem uit te brengen voor de onderwerpen van de (elektronische) ALV die we dit jaar houden. Niet spannend, wel belangrijk voor de betrokkenheid van de leden bij het bestuur van de vereniging. De stemmogelijkheid stond open vanaf 5 november tot zaterdag 21 november 24:00 uur.

Ik kan nu, zondag, de besluiten van de ALV meedelen. In totaal hebben 28 leden hun stem uitgebracht.

  1. het verslag van de ALV van 23 november 2019 is goedgekeurd;
  2. het financieel jaarverslag 2019 (rekening en verantwoording) is goedgekeurd;
  3. het voorstel van de Controlecommissie kwijting te verlenen aan het bestuur voor de door het bestuur afgelegde rekening en verantwoording over 2019 is aangenomen;
  4. de contributie voor 2021 is vastgesteld op €65,00;
  5. als bestuurslid zijn per 1 januari 2021 benoemd: Silvia de Wit en Jan Gruiters.

Het bestuur zal voor de volgende ALV een verslagje opstellen van de hele procedure.

Per 1 januari bestaat het bestuur uit Silvia de Wit, Jan Gruiters, Arno Elshout, Marcel Mickers en Luc Schaap. Silvia en Jan treden in de vacatures van Milou Oomens en Kees Molders.

Silvia en Jan: van harte gefeliciteerd, veel succes in jullie nieuwe job!

128 Screenshot a

Fotobespreken

Voor deze ronde werd ons gevraagd recente foto's in te zenden in de genres Architectuur en Straatfotografie. Ruim twintig, over het algemeen speciaal voor de gelegenheid gemaakte opnamen werden clustergewijs besproken. De groepering (b.v.: dakconstructies, zie foto) maakte het mogelijk enigszins vergelijkbare foto's te bespreken. De opdracht nieuwe foto's te maken volgens een tweetal genres is een gouden greep. Die zet ons aan het werk en voorkomt dat we (lui...) in het archief grijpen. Volgende keer is er in ieder geval een binnen-onderwerp bij de nieuwe opdrachten. Ideeën voor opdrachten kun je aan de beide Yvonnes zenden. Mailadressen achter het wachtwoord (tabje 'leden')

Nabrander starter

Het filmpje dat Luc liet zien over de fotograaf Edward Burtynsky is hier te vinden. Burtynsky maakt op het eerste gezicht mooie, spectaculaire landschappen die bij nadere bestudering een wrang commentaar op de vernieling van de aarde blijken te vormen.

Blijf gezond!

Vriendelijke groet,

de voorzitter (nog even😎),
Kees Molders