Corona-protocol CFC Lek en Licht

Corona-regels voor leden augustus 2020

Welkom en fijn dat u de CFC Lek en Licht bijeenkomsten weer wilt bezoeken. In verband met COVID-19 hebben we een aantal maatregelen vastgesteld waarvan we aan iedereen vragen zich hieraan te houden.

Lidmaatschap

Informatie omtrent het lidmaatschap van onze vereniging

Clublid zijn

Als lid mag je van de vereniging veel verwachten, maar de vereniging verwacht ook wat van jou...

Huisvesting en catering

De vereniging houdt de gewone clubbijeenkomsten in het Elisabeth Weeshuis, waar we ruimte huren. Voor cursussen e.d. kunnen we incidenteel ruimte bij-huren. De catering betrekken we van het Weescafé.

Themagroepen

Binnen de vereniging functioneren themagroepen/werkgroepen. De leden regelen alles zelf.

Mentoraten

Binnen de vereniging kunnen leden een mentoraat organiseren. Een mentoraat is een persoonlijke begeleiding door een daarvoor opgeleide fotografiedocent die veelal door de Fotobond wordt geleverd: de mentor.

Beleid en werkafspraken

Dit document geeft een actueel overzicht van algemeen beleid, financieel beleid en werkafspraken zoals die in de loop van de tijd zijn geformuleerd.