Image placeholder

Jaarverslag 2022

Het jaarverslag van de Culemborgse Fotoclub Lek en Licht over 2022

Lidmaatschap

Informatie omtrent het lidmaatschap van onze vereniging

Huisvesting en catering

De vereniging houdt de gewone clubbijeenkomsten in het wijkcentrum 'De Salaamander', waar we ruimte huren.

Clublid zijn

Als lid mag je van de vereniging veel verwachten, maar de vereniging verwacht ook wat van jou...

Themagroepen

Binnen de vereniging functioneren themagroepen/werkgroepen. De leden regelen alles zelf.

Mentoraten

Binnen de vereniging kunnen leden een mentoraat organiseren. Een mentoraat is een persoonlijke begeleiding door een daarvoor opgeleide fotografiedocent die veelal door de Fotobond wordt geleverd: de mentor.

Beleid en werkafspraken

Dit document geeft een actueel overzicht van algemeen beleid, financieel beleid en werkafspraken zoals die in de loop van de tijd zijn geformuleerd.